Máy bộ đàm kỹ thuật số Kenwood NX-1200/NX-1300

Xuất xứ: Kenwood

Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

Máy bộ đàm Kenwood NX-1200 (VHF)

Máy bộ đàm Kenwood NX-1300 (UHF)