Danh mục

Download tài liệu kỹ thuật máy bộ đàm ICOM

Download hệ thống tài liệu máy bộ đàm ICOM đầy đủ nhất gồm: Brochure (giới thiệu) và Hướng dẫn sử dụng bộ đàm. Tất cả các máy bộ đàm ICOM chính hãng sẽ có tài liệu giới thiệu (brochure), hướng dẫn sử dụng...
[ Xem thêm... ]

Danh mục máy bộ đàm hàng hải chuyên dụng

Nói tới dòng bộ đàm hàng hải thì chắc chắn phải nói tới hãng ICOM. Hãng sản xuất ICOM luôn cho ra đời những mẫu bộ đàm hàng hải mới nhất, hiện đại và các tính năng phù hợp môi trường sông/ nước mạnh...
[ Xem thêm... ]
0932.352.866