Danh mục

Cập nhật bộ đàm Kenwood đời mới thay thế mẫu ngưng sản xuất (2021)

Trong bài viết này, Vietnam Telecom sẽ tổng hợp cho bạn những mẫu bộ đàm KENWOOD đời mới thay thế cho những mẫu cũ đã ngưng sản xuất trong năm 2021.

1. Cập nhật một số mẫu bộ đàm Kenwood đã ngừng sản xuất

Máy bộ đàm Kenwood TH K2AT/TH K4AT

Máy bộ đàm Kenwood TH K2AT/TH K4AT,Giá mua bán Máy bộ đàm chính hãng; gia mua ban may bo dam chinh hang; nơi mua bán Máy bộ đàm kenwood chính hãng; noi mua ban may bo dam kenwood chinh hang; địa chỉ mua bán uy tín Máy bộ đàm motorola chính hãng; dia chi mua ban uy tin may bo dam motorola chinh hang; Máy bộ đàm vertex standard chính hãng; may bo dam vertex standard chinh hang; Máy bộ đàm icom chính hãng; may bo dam icom chinh hang; máy bộ đàm giá rẻ; may bo dam gia re; máy bộ đàm hàng hải; may bo dam hang hai; Máy bộ đàm dùng cho nhà hàng khách sạn; may bo dam dùng cho nha hang khach san; máy bộ đàm cho bảo vệ; may bo dam cho bao ve; máy bộ đàm nhỏ gọn; may bo dam nho gon; máy bộ đàm tốt nhất hiện nay; may bo dam tot nhat hien nay; máy bộ đàm dùng cho nhà cao tầng; may bo dam dung cho nha cao tang; máy bộ đàm cho công trình xây dựng; may bo dam cho cong trinh xay dung; máy bộ đàm sóng khỏe pin tốt; may bo dam song khoe; máy bộ đàm cầm tay; may bo dam cam tay; máy bộ đàm kenwood cầm tay; may bo dam kenwood cam tay; máy bộ đàm motorola cầm tay; may bo dam motorola cam tay; máy bộ đàm vertex standard cầm tay; may bo dam vertex standard cam tay; máy bộ đàm icom cầm tay; may bo dam icom cam tay; máy bộ đàm HYT cầm tay; may bo dam HYT cam tay; máy bộ đàm Kirisun cầm tay tại Hà Nội HN sài gòn tphcm thành phố hồ chí minh; may bo dam Kirisun cam tay tai ha noi HN tphcm thanh pho ho chi minh;

Bộ đàm có tính năng tương tự: Máy bộ đàm Kenwood TK2317/TK3317 

Máy bộ đàm Kenwood TK-2307/TK-3307

Máy bộ đàm Kenwood TK-2307/TK-3307,Giá mua bán Máy bộ đàm chính hãng; gia mua ban may bo dam chinh hang; nơi mua bán Máy bộ đàm kenwood chính hãng; noi mua ban may bo dam kenwood chinh hang; địa chỉ mua bán uy tín Máy bộ đàm motorola chính hãng; dia chi mua ban uy tin may bo dam motorola chinh hang; Máy bộ đàm vertex standard chính hãng; may bo dam vertex standard chinh hang; Máy bộ đàm icom chính hãng; may bo dam icom chinh hang; máy bộ đàm giá rẻ; may bo dam gia re; máy bộ đàm hàng hải; may bo dam hang hai; Máy bộ đàm dùng cho nhà hàng khách sạn; may bo dam dùng cho nha hang khach san; máy bộ đàm cho bảo vệ; may bo dam cho bao ve; máy bộ đàm nhỏ gọn; may bo dam nho gon; máy bộ đàm tốt nhất hiện nay; may bo dam tot nhat hien nay; máy bộ đàm dùng cho nhà cao tầng; may bo dam dung cho nha cao tang; máy bộ đàm cho công trình xây dựng; may bo dam cho cong trinh xay dung; máy bộ đàm sóng khỏe pin tốt; may bo dam song khoe; máy bộ đàm cầm tay; may bo dam cam tay; máy bộ đàm kenwood cầm tay; may bo dam kenwood cam tay; máy bộ đàm motorola cầm tay; may bo dam motorola cam tay; máy bộ đàm vertex standard cầm tay; may bo dam vertex standard cam tay; máy bộ đàm icom cầm tay; may bo dam icom cam tay; máy bộ đàm HYT cầm tay; may bo dam HYT cam tay; máy bộ đàm Kirisun cầm tay tại Hà Nội HN sài gòn tphcm thành phố hồ chí minh; may bo dam Kirisun cam tay tai ha noi HN tphcm thanh pho ho chi minh;

Bộ đàm có tính năng tương tự: Máy bộ đàm Kenwood TK2000 / TK3000

Máy bộ đàm Kenwood TK-2180/TK-3180

Máy bộ đàm Kenwood TK-2180/TK-3180,Giá mua bán Máy bộ đàm chính hãng; gia mua ban may bo dam chinh hang; nơi mua bán Máy bộ đàm kenwood chính hãng; noi mua ban may bo dam kenwood chinh hang; địa chỉ mua bán uy tín Máy bộ đàm motorola chính hãng; dia chi mua ban uy tin may bo dam motorola chinh hang; Máy bộ đàm vertex standard chính hãng; may bo dam vertex standard chinh hang; Máy bộ đàm icom chính hãng; may bo dam icom chinh hang; máy bộ đàm giá rẻ; may bo dam gia re; máy bộ đàm hàng hải; may bo dam hang hai; Máy bộ đàm dùng cho nhà hàng khách sạn; may bo dam dùng cho nha hang khach san; máy bộ đàm cho bảo vệ; may bo dam cho bao ve; máy bộ đàm nhỏ gọn; may bo dam nho gon; máy bộ đàm tốt nhất hiện nay; may bo dam tot nhat hien nay; máy bộ đàm dùng cho nhà cao tầng; may bo dam dung cho nha cao tang; máy bộ đàm cho công trình xây dựng; may bo dam cho cong trinh xay dung; máy bộ đàm sóng khỏe pin tốt; may bo dam song khoe; máy bộ đàm cầm tay; may bo dam cam tay; máy bộ đàm kenwood cầm tay; may bo dam kenwood cam tay; máy bộ đàm motorola cầm tay; may bo dam motorola cam tay; máy bộ đàm vertex standard cầm tay; may bo dam vertex standard cam tay; máy bộ đàm icom cầm tay; may bo dam icom cam tay; máy bộ đàm HYT cầm tay; may bo dam HYT cam tay; máy bộ đàm Kirisun cầm tay tại Hà Nội HN sài gòn tphcm thành phố hồ chí minh; may bo dam Kirisun cam tay tai ha noi HN tphcm thanh pho ho chi minh;

Bộ đàm có tính năng tương tự: Máy bộ đàm Kenwood TK2170/ TK3170

Máy bộ đàm Kenwood TK-2212/TK-3212

Máy bộ đàm Kenwood TK-2212/TK-3212,Giá mua bán Máy bộ đàm chính hãng; gia mua ban may bo dam chinh hang; nơi mua bán Máy bộ đàm kenwood chính hãng; noi mua ban may bo dam kenwood chinh hang; địa chỉ mua bán uy tín Máy bộ đàm motorola chính hãng; dia chi mua ban uy tin may bo dam motorola chinh hang; Máy bộ đàm vertex standard chính hãng; may bo dam vertex standard chinh hang; Máy bộ đàm icom chính hãng; may bo dam icom chinh hang; máy bộ đàm giá rẻ; may bo dam gia re; máy bộ đàm hàng hải; may bo dam hang hai; Máy bộ đàm dùng cho nhà hàng khách sạn; may bo dam dùng cho nha hang khach san; máy bộ đàm cho bảo vệ; may bo dam cho bao ve; máy bộ đàm nhỏ gọn; may bo dam nho gon; máy bộ đàm tốt nhất hiện nay; may bo dam tot nhat hien nay; máy bộ đàm dùng cho nhà cao tầng; may bo dam dung cho nha cao tang; máy bộ đàm cho công trình xây dựng; may bo dam cho cong trinh xay dung; máy bộ đàm sóng khỏe pin tốt; may bo dam song khoe; máy bộ đàm cầm tay; may bo dam cam tay; máy bộ đàm kenwood cầm tay; may bo dam kenwood cam tay; máy bộ đàm motorola cầm tay; may bo dam motorola cam tay; máy bộ đàm vertex standard cầm tay; may bo dam vertex standard cam tay; máy bộ đàm icom cầm tay; may bo dam icom cam tay; máy bộ đàm HYT cầm tay; may bo dam HYT cam tay; máy bộ đàm Kirisun cầm tay tại Hà Nội HN sài gòn tphcm thành phố hồ chí minh; may bo dam Kirisun cam tay tai ha noi HN tphcm thanh pho ho chi minh;

Bộ đàm có tính năng tương tự:  Máy bộ đàm Kenwood TK2317 / TK3317

Máy bộ đàm Kenwood TK-2107/TK-3107

Máy bộ đàm Kenwood TK-2107/TK-3107,Giá mua bán Máy bộ đàm chính hãng; gia mua ban may bo dam chinh hang; nơi mua bán Máy bộ đàm kenwood chính hãng; noi mua ban may bo dam kenwood chinh hang; địa chỉ mua bán uy tín Máy bộ đàm motorola chính hãng; dia chi mua ban uy tin may bo dam motorola chinh hang; Máy bộ đàm vertex standard chính hãng; may bo dam vertex standard chinh hang; Máy bộ đàm icom chính hãng; may bo dam icom chinh hang; máy bộ đàm giá rẻ; may bo dam gia re; máy bộ đàm hàng hải; may bo dam hang hai; Máy bộ đàm dùng cho nhà hàng khách sạn; may bo dam dùng cho nha hang khach san; máy bộ đàm cho bảo vệ; may bo dam cho bao ve; máy bộ đàm nhỏ gọn; may bo dam nho gon; máy bộ đàm tốt nhất hiện nay; may bo dam tot nhat hien nay; máy bộ đàm dùng cho nhà cao tầng; may bo dam dung cho nha cao tang; máy bộ đàm cho công trình xây dựng; may bo dam cho cong trinh xay dung; máy bộ đàm sóng khỏe pin tốt; may bo dam song khoe; máy bộ đàm cầm tay; may bo dam cam tay; máy bộ đàm kenwood cầm tay; may bo dam kenwood cam tay; máy bộ đàm motorola cầm tay; may bo dam motorola cam tay; máy bộ đàm vertex standard cầm tay; may bo dam vertex standard cam tay; máy bộ đàm icom cầm tay; may bo dam icom cam tay; máy bộ đàm HYT cầm tay; may bo dam HYT cam tay; máy bộ đàm Kirisun cầm tay tại Hà Nội HN sài gòn tphcm thành phố hồ chí minh; may bo dam Kirisun cam tay tai ha noi HN tphcm thanh pho ho chi minh;

Bộ đàm có tính năng tương tự:  Máy bộ đàm Kenwood TK2000 / TK3000

Máy bộ đàm Kenwood TH-255A

Máy bộ đàm Kenwood TH-255A,Giá mua bán Máy bộ đàm chính hãng; gia mua ban may bo dam chinh hang; nơi mua bán Máy bộ đàm kenwood chính hãng; noi mua ban may bo dam kenwood chinh hang; địa chỉ mua bán uy tín Máy bộ đàm motorola chính hãng; dia chi mua ban uy tin may bo dam motorola chinh hang; Máy bộ đàm vertex standard chính hãng; may bo dam vertex standard chinh hang; Máy bộ đàm icom chính hãng; may bo dam icom chinh hang; máy bộ đàm giá rẻ; may bo dam gia re; máy bộ đàm hàng hải; may bo dam hang hai; Máy bộ đàm dùng cho nhà hàng khách sạn; may bo dam dùng cho nha hang khach san; máy bộ đàm cho bảo vệ; may bo dam cho bao ve; máy bộ đàm nhỏ gọn; may bo dam nho gon; máy bộ đàm tốt nhất hiện nay; may bo dam tot nhat hien nay; máy bộ đàm dùng cho nhà cao tầng; may bo dam dung cho nha cao tang; máy bộ đàm cho công trình xây dựng; may bo dam cho cong trinh xay dung; máy bộ đàm sóng khỏe pin tốt; may bo dam song khoe; máy bộ đàm cầm tay; may bo dam cam tay; máy bộ đàm kenwood cầm tay; may bo dam kenwood cam tay; máy bộ đàm motorola cầm tay; may bo dam motorola cam tay; máy bộ đàm vertex standard cầm tay; may bo dam vertex standard cam tay; máy bộ đàm icom cầm tay; may bo dam icom cam tay; máy bộ đàm HYT cầm tay; may bo dam HYT cam tay; máy bộ đàm Kirisun cầm tay tại Hà Nội HN sài gòn tphcm thành phố hồ chí minh; may bo dam Kirisun cam tay tai ha noi HN tphcm thanh pho ho chi minh;

Bộ đàm có tính năng tương tự:  Máy bộ đàm Kenwood TK2000 / TK3000

Máy bộ đàm Kenwood TK-2207 / TK-3207

Máy bộ đàm Kenwood TK-2207 / TK-3207,Giá mua bán Máy bộ đàm chính hãng; gia mua ban may bo dam chinh hang; nơi mua bán Máy bộ đàm kenwood chính hãng; noi mua ban may bo dam kenwood chinh hang; địa chỉ mua bán uy tín Máy bộ đàm motorola chính hãng; dia chi mua ban uy tin may bo dam motorola chinh hang; Máy bộ đàm vertex standard chính hãng; may bo dam vertex standard chinh hang; Máy bộ đàm icom chính hãng; may bo dam icom chinh hang; máy bộ đàm giá rẻ; may bo dam gia re; máy bộ đàm hàng hải; may bo dam hang hai; Máy bộ đàm dùng cho nhà hàng khách sạn; may bo dam dùng cho nha hang khach san; máy bộ đàm cho bảo vệ; may bo dam cho bao ve; máy bộ đàm nhỏ gọn; may bo dam nho gon; máy bộ đàm tốt nhất hiện nay; may bo dam tot nhat hien nay; máy bộ đàm dùng cho nhà cao tầng; may bo dam dung cho nha cao tang; máy bộ đàm cho công trình xây dựng; may bo dam cho cong trinh xay dung; máy bộ đàm sóng khỏe pin tốt; may bo dam song khoe; máy bộ đàm cầm tay; may bo dam cam tay; máy bộ đàm kenwood cầm tay; may bo dam kenwood cam tay; máy bộ đàm motorola cầm tay; may bo dam motorola cam tay; máy bộ đàm vertex standard cầm tay; may bo dam vertex standard cam tay; máy bộ đàm icom cầm tay; may bo dam icom cam tay; máy bộ đàm HYT cầm tay; may bo dam HYT cam tay; máy bộ đàm Kirisun cầm tay tại Hà Nội HN sài gòn tphcm thành phố hồ chí minh; may bo dam Kirisun cam tay tai ha noi HN tphcm thanh pho ho chi minh;

2. Cập nhật bộ đàm Kenwood đời mới (2021)

Có thể bạn quan tâm: Bảng giá các mẫu bộ đàm Kenwood (cập nhật 2021)

Máy bộ đàm NX-1200A-M/ 1300A-M

bộđàm kenwood đời mới

Bộ đàm Kenwood NX-1200A-M/1300A-M

DÒNG MÁY NGÂM ĐƯỢC DƯỚI NƯỚC MỚI NHẤT CỦA KENWOOD
 • Dải tần: UHF 400-470 Mhz /VHF 136-174Mhz
 • Số kênh: 64 kênh nhớ/ 4 zone cho phép cài đặt hỗn hợp 2 chuẩn analog và digital khi sử dụng
 • Công suất phát: 5W cho cự ly liên lạc xa hơn và tăng 30% so với các dòng máy cùng thế hệ có công suất 4W
 • Linh hoạt Up lên chế độ Digital chuẩn DMR hoặc NEXEDGE mà không phải thay máy
 • Âm thanh phát ra được được sao chép chính xác các sắc thái tự nhiên của con người với bộ cấu hình âm thanh TX/RX được xử lý kỹ thuật số tối ưu hóa. Thích hợp sử dụng trong môi trường nhà máy có nhiều tiếng ồn như xi măng, sắt thép, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Chống nước chuẩn IP 67 ( ngâm sâu 1 mét trong vòng 30 phút). Phù hợp sử dụng ngay cả khi trời mưa, bão sử dụng tại các sân golf, khu vực nghỉ dưỡng gần biển..
 • Hiển thị ID qua máy trung tâm có màn hình
 • Có tính năng khóa/mở máy, báo động khẩn cấp
 • Mã hóa thoại chống nghe lén ( bảo mật thông tin tốt nhất)
 • Pin Li-ion sạc nhanh KNB 84L dung lượng 1900MAh, giúp thời gian đàm thoại kéo dài lên đến 14 giờ (5:5:30)
 • Công suất ra âm thanh 1W ( 1000mW) cho chất lượng âm thanh to và rõ ràng là một lợi thế so với các dòng bộ đàm của hãng khác

Máy bộ đàm NX-1200A-M3/ 1300A-M3

Có thể bạn quan tâm: Bộ đàm cầm tay Kenwood – Giải pháp liên lạc nội bộ hoàn hảo cho doanh nghiệp

Bộ đàm Kenwood NX-1300A-M3/NX-1300N-M3/NX-1300D-M3

Bộ đàm NX-1200A-M3/ 1300A-M3

DÒNG MÁY NGÂM ĐƯỢC DƯỚI NƯỚC MỚI NHẤT CỦA KENWOOD CÓ MÀN HÌNH LCD
 • Dải tần: UHF 400-470 Mhz /VHF 136-174Mhz
 • Số kênh : 64 kênh nhớ/4 zone cho phép cài đặt hỗn hợp 2 chuẩn analog và digital khi sử dụng
 • Công suất phát: 5W cho cự ly liên lạc xa hơn và tăng 30% so với các dòng máy cùng thế hệ có công suất 4W
 • Linh hoạt Up lên chế độ Digital chuẩn DMR hoặc NEXEDGE
LỢI ÍCH CỦA MÀN HÌNH HIỂN THỊ LCD
 • Hiển thị dung lượng Pin, biết thời điểm sạc, nâng cao độ bền cho Pin lên đến 30% so với dòng máy không hiển thị
 • Hiển thị tên người dùng, tên kênh giúp tối ưu công tác quản lý sử dụng. Tăng hiệu quả làm việc lên 20% so với các dòng máy không màn hình
 • Thiết lập gửi / nhận các tin nhắn
 • Kiểm soát cường độ sóng thu được
LỢI ÍCH CỦA 16 PHÍM BẤM (Full Keypad):
 • Gọi đến cuộc gọi cá nhân qua danh bạ cài đặt sẵn hoặc bấm bàn phím
 • Gọi đến số điện thoại di động (Khi kết nối)
ĐIỂM NỔI BẬT
 • Âm thanh phát ra được được sao chép chính xác các sắc thái tự nhiên của con người với bộ cấu hình âm thanh TX/RX với bộ xử lý kỹ thuật số tối ưu hóa.
 • Phù hợp sử dụng cho các nhà máy, các khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý vận hành tòa nhà…
 • Chống nước chuẩn IP 67 (ngâm sâu 1 mét trong vòng 30 phút). Phù hợp sử dụng ngay cả khi trời mưa, sử dụng tại các sân golf, khu vực nghỉ dưỡng gần biển..
 • Có tính năng khóa/mở máy, báo động khẩn cấp
 • Mã hóa thoại chống nghe lén (bảo mật thông tin tốt nhất)
 • Pin Li-ion sạc nhanh KNB 84L dung lượng 1900MAh, giúp thời gian đàm thoại kéo dài lên đến 14 giờ (5:5:30)
 • Công suất ra âm thanh 1W (1000mW) cho chất lượng âm thanh to và rõ ràng là một lợi thế so với các dòng bộ đàm của hãng khác

Máy bộ đàm NX-1200D-M3/ 1300D-M3

Có thể bạn quan tâm: TOP 3 MẪU BỘ ĐÀM CHO KHU CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG

Bộ đàm Kenwood NX-1300A-M3/NX-1300N-M3/NX-1300D-M3

NX-1200D-M3/ 1300D-M3

DÒNG MÁY NGÂM ĐƯỢC DƯỚI NƯỚC CHUẨN DMR MỚI NHẤT CỦA KENWOOD CÓ MÀN HÌNH LCD
 • Dải tần: UHF 400-470 Mhz /VHF 136-174Mhz
 • Số kênh: 260 kênh nhớ/ 128 zone 260 kênh nhớ/128 vùng cho phép cài đặt nhiều nhóm làm việc khác nhau, tăng hiệu quả công tác quàn lý lên đến 20% so với các dòng máy không màn hình
 • Công suất phát: 5W cho cự ly liên lạc xa hơn và tăng 30% so với các dòng máy cùng thế hệ có công suất 4W
 • Chuẩn kỹ thuật số DMR, tiết kiệm 100% tiền 01 kênh tần số so với các dòng máy Analog và 50% so với các dòng máy Nexege (Vì 1 tần số sử dụng đồng thời 2 kênh liên lạc)
ĐIỂM NỔI BẬT
 • Âm thanh phát ra được được sao chép chính xác các sắc thái tự nhiên của con người với bộ cấu hình âm thanh TX/RX với bộ xử lý kỹ thuật số tối ưu hóa.
 • Phù hợp sử dụng cho các nhà máy, các khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý vận hành tòa nhà…
 • Chống nước chuẩn IP 67 (ngâm sâu 1 mét trong vòng 30 phút). Phù hợp sử dụng ngay cả khi trời mưa, sử dụng tại các sân golf, khu vực nghỉ dưỡng gần biển..
 • Có tính năng khóa/mở máy, báo động khẩn cấp
 • Mã hóa thoại chống nghe lén (bảo mật thông tin tốt nhất)
 • Pin Li-ion sạc nhanh KNB 84L dung lượng 1900MAh, giúp thời gian đàm thoại kéo dài lên đến 14 giờ (5:5:30)
 • Công suất ra âm thanh 1W (1000mW) cho chất lượng âm thanh to và rõ ràng là một lợi thế so với các dòng bộ đàm của hãng khác

Máy bộ đàm TK-2000/3000

Có thể bạn quan tâm: Địa chỉ mua bộ đàm Kenwood chính hãng giá tốt, uy tín, chất lượng

Bộ đàm Kenwood TK-2000

Bộ đàm Kenwood TK-2000

Bộ đàm Kenwood TK-3000

Bộ đàm Kenwood TK-3000

DÒNG MÁY NHẸ NHẤT CỦA KENWOOD
 • Số kênh nhớ: 16 CH
 • Công suất phát: 05w/04w
 • Đáp ứng tiêu chuẩn IP – 54/55 về khả năng chịu nuớc, va đạp,;mưa, bụi của Quân đội Mỹ MIL – STD 810
 • Thiết kế thon, mỏng và rất nhẹ trọng lượng chỉ có 203 gam
 • Sản phẩm có hiệu suất làm việc tuyệt vời được sử dụng nhiều;trong các nhà hàng, khách sạn, nhà máy, công trường xây dựng
 • Kích thước: 54 x 113 x 24,9mm
 • Chất lượng âm thanh to và rõ ràng là một lợi thế so với các dòng bộ đàm của hãng khác

Vietnam Telecom – Đơn vị cung cấp bộ đàm Kenwood đời mới nhất trên thị trường

Cập nhật bộ đàm Hytera đời mới (2021) thay thế bộ đàm ngưng sản xuất

Vietnam Telecom là nhà phân phối các thiết bị an ninh hàng đầu Việt Nam

Vietnam Telecom;là tổng công ty chuyên cung cấp đồng bộ máy bộ đàm cầm tay;và trang thiết bị xe taxi chính hãng hàng đầu Việt Nam;với hơn 25 năm đầu tư và phát triển cùng đội ngũ nhân viên,;chuyên viên, kỹ sư giàu kinh nghiệm. Chúng tôi là đại diện cung cấp các sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu như KenwoodHyteraMotorolaICOMVertex StandardKirisun

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn về các giải pháp bộ đàm tốt nhất!

☎️Hotline: 0932 352 866

🌎Website: www.thegioibodam.vn

🌍Fanpage: Vietnam Telecom – Thế giới bộ đàm chính hãng

▶️Youtube: Bộ Đàm Chính Hãng

 


Bình luận

0932.352.866