Danh mục

Download tài liệu kỹ thuật máy bộ đàm Kenwood

Download hệ thống tài liệu máy bộ đàm Kenwood đầy đủ nhất gồm: Brochure (giới thiệu) và Hướng dẫn sử dụng bộ đàm. Tất cả các máy bộ đàm Kenwood chính hãng sẽ có tài liệu giới thiệu (brochure), hướng dẫn sử dụng (Manual) đầy đủ và chi tiết.

Tải tài liệu máy bộ đàm Kenwood chính hãng

Tải tài liệu máy bộ đàm Kenwood chính hãng

Để tải tài liệu máy bộ đàm khách hàng Click vào Link TẠI ĐÂY để Download tài liệu về máy tính, nếu khách hàng cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ tư vấn viên hoặc Hotline: 0932 352 866 để được trợ giúp.

1. MÁY BỘ ĐÀM CẦM TAY

 • Brochure máy bộ đàm Kenwood NX 240/340: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK 2317/ 3317: TẠI ĐÂY
 • Hướng dụng máy bộ đàm Kenwood TK 2317/ 3317: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK 2407/ 3407: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood TK 2407/ 3407: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK 2000/3000: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood TK 2000/3000: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK 2170/3170: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood TK 2170/3170: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK 2360/3360: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK D200G/300G: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood TK D200G/300G: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood NX 420: TẠI ĐÂY

2. MÁY BỘ ĐÀM THU PHÁT (GẮN XE)

 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK-7302H/8302H: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood TK 7302h/8302H: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TM-281A/TM-481A: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood TM-281A/TM-481A: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK 7360H/TK 8360H: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood TK 7360H/TK 8360H: TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood NX-700(H)/NX-800(H): TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood NX-700(H)/NX-800(H): TẠI ĐÂY
 • Brochure máy bộ đàm Kenwood NX-7100(H)/NX-8100(H): TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood NX-7100(H)/NX-8100(H): TẠI ĐÂY

3. MÁY BỘ ĐÀM HÀNG HẢI

 • Brochure máy bộ đàm Kenwood TK 90: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Kenwood TK 90: TẠI ĐÂY

4. TRẠM CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU

 • Brochure trạm chuyển tiếp tín hiệu Kenwood NXR-710/NXR-810: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng trạm chuyển tiếp tín hiệu Kenwood NXR-710/NXR-810: TẠI ĐÂY
 • Brochure trạm chuyển tiếp tín hiệu Kenwood TKR-750/850: TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn sử dụng trạm chuyển tiếp tín hiệu Kenwood TKR-750/850: TẠI ĐÂY

Tiếp tục update…

Nguồn: Vietnam Telecom – Thegioibodam.vn (ghi rõ nếu sao chép nội dung)


Bình luận

0932.352.866