THUYỀN CAO SU TST270

Thuyền cao su TST270 cỡ nhỏ, sức chứa 2-3 người.

Trọng lượng thuyền 300 kg