Danh mục

Tư vấn chọn Pin máy bộ đàm Kenwood chuẩn nhất theo hãng

Máy bộ đàm cầm tay đều có phụ kiện đi kèm như Pin, Sạc, Anten, Phụ kiện tai nghe, loa… theo mã bộ đàm. Trường hợp máy bộ đàm bị hỏng phụ kiện thì bạn cần chọn phụ kiện sao cho phù hợp với mã bộ đàm đang sử dụng để đạt hiệu suất làm việc tốt nhất. Trong bài viết sau, Vietnam Telecom sẽ tư vấn chọn phụ kiện bộ đàm phù hợp với các dòng máy bộ đàm Kenwood hiện có.

Vietnam Telecom Tư vấn chọn pin máy bộ đàm Kenwood chuẩn nhất

Vietnam Telecom Tư vấn chọn pin máy bộ đàm Kenwood chuẩn nhất

Lựa chọn các loại Pin máy bộ đàm Kenwood phù hợp với máy

Lựa chọn các loại Pin máy bộ đàm Kenwood phù hợp với máy

Chọn sai Pin máy bộ đàm Kenwood làm giảm hiệu suất làm việc

Chọn sai Pin máy bộ đàm Kenwood làm giảm hiệu suất làm việc

 • Máy bộ đàm Kenwood NX200/300 phù hợp với pin KNB-48L, KNB-47L, KBP-7
 • Máy bộ đàm kenwood NX220/320 phù hợp với Pin KNB-57L, KNB-56N, KNB-55L, KBP-5
 • Máy bộ đàm Kenwood NX410 phù hợp với Pin KNB-54N, KNB-33L, KBP-6
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 5410 phù hợp với Pin KNB-54N, KNB-33L, KBP-6
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2180/3180 phù hợp với Pin KNB-54N, KNB-33L, KBP-6
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2178/3178 phù hợp với Pin KNB-57L, KNB-56N, KNB-55L, KNB-26N, KBP-5
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2170/3170 phù hợp với Pin KNB-57L, KNB-56N, KNB-55L, KNB-26N, KBP-5
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2360/3360 phù hợp với Pin KNB-57L, KNB-56N, KNB-55L, KBP-5
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2317/3317 phù hợp với Pin KNB-45L, KNB-53N, KNB-29N
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2307/3307 phù hợp với Pin KNB-45L, KNB-53N, KNB-29N
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2000/3000 phù hợp với Pin KNB-63L, KNB-65L

 • Máy bộ đàm Kenwood TK 480 phù hợp với Pin KNB-21N, 52N
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 3301 phù hợp với Pin KNB-45L, KNB-53N, KNB-29N
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2310R phù hợp với Pin KNB-45L, KNB-53N, KNB-29N
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2310R phù hợp với Pin KNB-45L, KNB-53N, KNB-29N
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 3230 phù hợp với Pin KNB-46L
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2000/3000 phù hợp với Pin BT-16
 • Máy bộ đàm Kenwood TK 2000/3000 phù hợp với Pin BT-16

Nguồn: Vietnam Telecom – Thegioibodam.vn (ghi rõ nguồn nếu sao chép)


Bình luận

0932.352.866