Danh mục

VIETNAM TELECOM nhận bằng khen từ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM trao tặng bằng khen cho Vietnam Telecom

Để tuyên dương những thành tích xuất sắc đã đạt được, GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM.đã trao tặng bằng khen cho Công ty Cổ Phần Thông Tin Mạng Việt Nam.vì những thành tích xuất sắc trong việc triển khai xây dựng.hệ thống giám sát an ninh công cộng tạ thành phố Tam Kỳ.

Công ty Cổ Phần Thông Tin Mạng Việt Nam luôn xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì thế, trong nhiều năm qua, Công ty Vietnam Telecom vẫn luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng và hưởng ứng phong trào.

Ghi nhận những đóng góp đó Công ty Vietnam Telecom tiếp tục vinh dự đón nhận bằng khen do GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM trao tặng, vì những thành tích xuất sắc trong việc triển khai xây dựng hệ thống giám sát an ninh công cộng tạ thành phố Tam Kỳ

Hình ảnh bằng khen do GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM trao tặng

Giám Đốc Công An Tỉnh Quảng Nam trao tặng bằng khen cho Vietnam Telecom

Giám Đốc Công An Tỉnh Quảng Nam trao tặng bằng khen cho Vietnam Telecom


Bình luận

0932.352.866